Laksefiske i Opløelva

I den nederste delen av Opløelva er det vanligvis mye laks. Noe av årsaken til dette er elva ligger langt ut mot kysten slik at ferskvannet som strømmer ut i de ytre fjordområdene virker som en magnet der det oppholder seg mye fisk. Elva er veldig kort, men likevel tas det mye laks her.

 

 

Selv om elva er bare ca 100 meter lang tas det år om annet flere hundre laks her.