Fjellturer og vandring

Nord langs Trøndelagskysten og på Helgeland finnes det mange flotte fjelltopper med fantastisk utsikt både utover havet og mot landet innenfor. Like ved Salsnes finnes det flere fjelltopper som representerer hyggelig turmål for både vante og litt uvante turgåere.

Bildet ovenfor er tatt fra toppen av Galten hvor man fra den markerte varden har god utsikt ut over hele Folda-havet i vest med sine mange øyer og flere fiskevær i horisonten. Man kan gå i skogsterreng helt frem til oppstigningen på fjellet, og da tar turen ca 4 timer tur- retur. Man kan også velge å kjøre bil for å korte inn turen noe slik at denne bare tar ca 2 timer.

 

Bilde overfor er tatt fra Seierstuva som ligger litt øst for Galten. Hit bruker man ca 3 timer nå man vandrer tur- retur fra Forvalterboligen. Også her kan man velge om man vil gå gjennom skogen helt frem til oppstigningen mot toppen av Seiertura, eller man kan kjøre bil på skogsvei et lite stykke av veien. I motsetning til Galten er fjellformasjonene «rundere og flatere» når man kommer opp mot toppen av Seierstuva. Bildet ovenfor er tatt fra sør mot nord slik at man kan se Salsvatnet «foran» og med Foldafjorden «bak».

 

Det finnes mange fine turmuligheter i nærområdene rundt Forvalterboligen på Salsnes. Og det er enkelt å gå på tur uten å måtte bruke bil. Vi har laget et lite turhefte som beskriver de forskjellige turalternativene med ordforklaring og med bilder slik at de som ikke er lokalkjente skal kunne finne frem på en grei måte. Kartet over viser de vandreturene som er beskrevet i vårt turhefte som er lagt frem i Forvalterboligen.

Den mest spektakulære toppturen i nærområdet til Forvalterboligen er Heilhornet som er nesten 1100 meter høyt og ligger helt sør i Nordland ca 2 timer med bil fra Forvalterboligen på Salsnes. Derfra kan man beskue det meste av søndre Helgeland med sin fantastiske skjærgård.